09-7412262
ranad@inter.net.il
html slideshow

ניהול פרויקטים ותמחיר כולל מדען

מודול תמחיר ופרויקטים

 איסופית  pro גרסה לניהול תמחיר ו מדען הראשי


איסופית pro הינה מערכת לניתוח ואיסוף שעות עבודה ותמחיר, איסופית pro  מחשבת ומנתחת עליות כספיות על פי מוקדים תמחיריים שונים.
המערכת מאפשרת איסוף וחישוב שעות משקיות על פי מחלקה , ענף , אתר , פרויקט ומשימה.
השימוש במערכת מאפשר מעקב אחר כמות שעות מושקעת במוקד תמחירי , בחתכים שונים בשעות וערכים כספיים.
המערכת כוללת מגוון דוחות ניהוליים המאפשרים ניהול פרויקטים ומשימות ע"פ יעדים כמותיים וכספיים , השוואה בין תקופות ,חישוב שעות העבודה המושקעות הפרויקט .
המערכת מאפשרת ניהול תמחיר ברמת פרויקט ומשימה גם ברמה של עלות שכר עובד לפרויקט ומשימה.
למערכת יכולת עבודה ברשת ובאינטרנט , המערכת מאפשרת קבלת דיווח משעוני נוכחות , בקרים ,מכונות ייצור קוראי בר קוד ומודול "דיווח אינטרנטי ".
המערכת מתממשקת לכל מערכות הERP ומאפשרת הזרמת מידע דו כיווני כגון פרויקטים ומשימות המוקמות במערכת הERP ומוזרמות למערכת התמחיר אוטו' ובכך חוסכת הקמה ותפעול במערכות שונות.

 

צור קשר
09-7412262
ranad@inter.net.il

עיצוב אתרים - בטאגרופ