09-7412262
ranad@inter.net.il
html slideshow

מחולל דוחות גרפי

מחולל דוחות גרפי-מחולל גרפי אקסל

 

מחולל דוחות TEXK גרפי מסייע לניתוח נתוני נוכחות ותמחיר כגון העדרות ,שעות נוספות וכלל סמלי המערכת.

המחולל נותן אפשרות לבחינת מהלכי חברה ברמת מפעל , אגף ,מחלקה ותפקיד.

כלי הניהול מאפשר קבלת החלטות בזמן אמת ,האם המחלקה חרגה ממכסת שעות נוספות?

המחולל הוא פתרון כולל לניתוח כוח העבודה, המאפשר  שיפר בביצועי העובדים. הפתרון מאפשר

ניתוח נתונים שנאספו ע"י ה-איסופית 2003  גם באמצעות דפדפן אינטרנט כדוגמת Internet Explorer.

המחולל מאפשר למנהלים יכולים להחליט בקלות כיצד להפחית עלויות, להגביר את היעילות בארגון.

 

 

צור קשר
09-7412262
ranad@inter.net.il

עיצוב אתרים - בטאגרופ