09-7412262
ranad@inter.net.il
html slideshow

ממשקים למערכות חיצוניות

ממשקי מערכת איסופית למערכות משאבי אנוש , ERP ושכר.

איסופית תוכננה להיות חלק אינטגראלי מכלל המערכות בכל הארגון. ללא קשר למערכת משאבי האנוש והשכר הקיימים בארגון, לאיסופית . "מנוע" הייבוא / ייצוא הכולל ממשקים למערכות של ספקים מובילים, כגון,PeopleSoft PEGASUS ,Easypay , priority, ONE1, SAP ,PRIORITY,HUMAMNET ,ONE1, SAP

 יכולת ייבוא וייצוא נתונים לכלל מערכות הארגון.

איסופית מצוידת  במספר רב של ממשקי משתמש, המבטיחים זרימה חלקה ורציפה של מידע חיוני בין מערכות הארגון.

 

צור קשר
09-7412262
ranad@inter.net.il

עיצוב אתרים - בטאגרופ