09-7412262
ranad@inter.net.il
html slideshow

מודול התראות דיני עבודה

מערכת התראות על הפרה של דיני עבודה

 

 

חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה
 

החוק מטיל אחריות אישית ופלילית על המעסיק במידה ולא הוכיח כי עשה כל שניתן להימנע מההפרה ומטיל קנסות כבדים על ארגונים ואף על מנהלים באופן אישי.


הקנסות עלולים להגיע אף ל- 45,000 ש"ח בגין הפרה כגון העסקת נוער בשעות שאינן מותרות או ביום המנוחה השבועי (עפ"י דת), או בגין העסקת עובד/ת במשמרות לילה למשך יותר משבוע בתקופה של 3 שבועות.

 

מערכת ההתראות של רנעד טק לצמצום חשיפה לסיכונים


מערכת ההתראות של רנעד טק תאפשר לכם לצמצם סיכונים ולמנוע קנסות ארגוניים ואישיים כתוצאה מהפרה של דיני עבודה.

 
המערכת מתריעה על אי תאימות לתקנות וחוקת עבודה ולהסכמים, בנושאים כגון שעות מנוחה, העסקת בני נוער, חריגה מכמות שעות מותרת, מספר משמרות, מרווחי זמן בין משמרות, מספר ימי עבודה ברצף והגדרות נוספות עפ"י בחירת המשתמש.


למערכת מגוון התראות בנושאים של סידור עבודה ונוכחות בהתאם למערכות isufit  הקיימות בארגון.
 

בשימוש במערכת סידור העבודה ניתן להגדיר כי ההתראות "יקפצו" למסך בעת הזנה של סידור עבודה שלא עפ"י דרישות החוק, או אפילו יחסמו את האפשרות ליצור סידור עבודה במצב זה.
 

 

מערכת התראות – תועלות עיקריות

  • צמצום קנסות בגין אי תאימות לחוקת ודיני עבודה
  • הקטנת החשיפה האישית של מנהלים
  • שמירה על זכויות העובדים.

 

מערכת התראות – תכונות עיקריות

  • התראות על הפרת דיני עבודה בנושאים הקשורים לנוכחות עובדים כגון חריגה מכמות מותרת של שעות עבודה יומיות / שבועיות, חריגה משעות וימי העסקת נוער ועוד
  • התראות על הפרת דיני עבודה במשמרות כגון מינימום שעות בין משמרות, כמות משמרות לילה מותרת בטווח תאריכים, חריגה מכמות משמרות ברצף ומעבודה בימי מנוחה ברצף ועוד
  • יכולת להגדיר התראות נוספות עפ"י מדיניות וצרכי הארגון
  • הפקת דו"ח התראות בנושאי נוכחות ויכולת משלוח התראות מתוזמן למנהלים
  • התראות בנושא משמרות – הגדרת התראות "קופצות" למסך בעת הזנה של סידור עבודה שלא עפ"י דרישות החוק, או חסימת האפשרות ליצור סידור עבודה במצב זה.
 
צור קשר
09-7412262
ranad@inter.net.il

עיצוב אתרים - בטאגרופ